Měla jsem tu příležitost a čest být přijata do výběrového kurzu Stimulační program pro děti Maxík. Tento program vytvořily dámy PaedDR. Zdeňka Janhubová a Mgr. Pavla Bubeníčková. 

Stimulační program je určený pro děti od pěti let, děti s odloženou docházkou, které se připravují na vstup do školy, ale také pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří. Zároveň je to ale program, který pomůže rodičům. Dává totiž naději, že se vše dá zlepšit za pomoci procvičování. Získat dnes pro dítě "nálepku" speciálních potřeb nebo ADHD je jednodušší než dostat návod, jak s dítětem doma a ve škole situaci zlepšit.

Právě jako pomoc rodičům nebo paním učitelkám v mateřské škole byl vytvořen tento Stimulační program Maxík. Je jednoduchý, smysluplný a procvičování není časově náročné.

Děti mají kamaráda panáčka Maxíka, který je provází celým programem. Pomáhá dětem se cvičením, kreslením, správnou výslovností i s plněním všech úkolů.

Maxík obsahuje 15 lekcí rozdělených do několika bloků po dobu 15 - 30 týdnů. Děti se během té doby naučí systematicky pracovat a všímat si své práce, dodržovat pravidla. My rodiče se zase naučíme naslouchat a respektovat potřeby dítěte. Během celého programu se uplatňuje zásadně laskavý přístup k dětem. Neupozorňujeme na chyby výtkou, ale pobízíme laskavě k nápravě.  Všechny lekce ve Stimulačním programu Maxík mají svůj význam, posloupnost a souvislost s dalšími úkoly. Činnosti u dítěte rozvíjí také motoriku očních pohybů, což je důležité při nácviku čtení a psaní.

Co společně zvládnete s dětmi procvičit během 15 – 30 týdnů:

 • Nácvik nových pohybových stereotypů – správné sezení, správné dýchání, úchop tužky
 • Rozvoj komunikačních dovedností – správná výslovnost a tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného – co, kdy, kde, jak … má dítě udělat …
 • Posilování zrakového a sluchového rozlišování a vizuomotoriky (příjem, zpracování, uložení a znovuvybavení informací
 • Orientaci v prostoru
 • Grafomotorické dovednosti – správný úchop tužky
 • Koncentrace pozornosti – od zadání až ke splnění úkolu

  Program Maxík posiluje stejnou měrou motorické, grafomotorické a percepční oblasti a rozvíjí 
  čtenářskou a matematickou pregramotnost.

Mgr. Markéta Laube, MBA

absolvent akreditovaného programu Stimulační program Maxík: Č.j.:MSMT 16094/2019-1-635 č. osvědčení č. 178; Vzdělávací instituce a garant kurzu: DVPP PaedDR. Zdeňka Janhubová Č.j.: MSMT-30104/2019

absolvent akreditovaného programu Pedagogická diagnostika v mateřské školce: Č.j.:MSMT 16094/2019-1-635 č. osvědčení č. 72; Vzdělávací instituce a garant kurzu: PaedDR. Zdeňka Janhubová Č.j.: MSMT-30104/2019

  Pro souhlas s použitím analytických, personalizovaných a reklamních cookies pro eshop Mamiee.cz klikněte na tlačítko "Souhlasím"Další informace

  SouhlasímNastavení