Objevte svou hračku

  • Typ
  • Cena
  • Výrobce
  • S čím má hračka pomáhat
  • Věk

Jak naučit děti, aby se chovaly k ostatním s respektem a zároveň v případě potřeby dokázaly bránit sebe i druhé?

Seznamovat se s okolním světem, to znamená také naučit se vnímat, jakým způsobem se chovají lidé kolem nás a jak to působí na nás samotné. Nejprve poznáváme lidi a stejně tak vlastní nálady a emoce předvším v rámci rodinného kruhu, později i v rámci širšího kolektivu. Tomu, jak zvládat své pocity a jak reagovat na různé situace v rámci běžného dne, se učíme v podstatě neustále a pro děti je nesmírně cenné o těchto prožitcích mluvit a dokázat své pocity pojmenovat.

Získávané sociální dovednosti pomáhají v dětech rozvíjet sebedůvěru a vedou je ke spolupráci. Postupně se v nich rozvíjí jejich sociální a emoční inteligence. Tyto schopnosti je důležité rozvíjet nejen pro děti, ale i dospělé. Hra je pro děti přirozeným způsobem, jak si některé sociální dovednosti natrénovat - naučit se prohrávat, spolupracovat apod. Stejně důležité je umět komunikovat a správně se vyjádřit. U nás si vyberete hry a pomůcky, díky kterým budou moci děti všechny tyto aspekty procvičovat.

Pro děti s ADHD je zvládání frustrace a emocí náročným úkolem. Často prožívají hněv, obavy, zklamání i touhy. Navíc jim dělá potíže se odpoutat od emocí a věnovat se tomu, co je třeba.

KPro zvládání emocí jsou velmi užitečné naše společenské hry, puzzle nebo výukové karty, které pomohou dětem doma i v rámci dětského kolektivu všechna tato témata zpracovávat.

Nejprodávanější
0 Kč
1 600 Kč

Logopedíme - zábavné hry a úkoly pro rozvoj C, S aZ

MÁME SKLADEM
299 Kč

Pomůcka Semafor chování

MÁME SKLADEM
789 Kč

LIDSKÉ TĚLO - vzdělávací samolepkový plakát

MÁME SKLADEM
450 Kč

Dřevené bloky Moje emoce a pocity

MÁME SKLADEM
1 599 Kč

Didaktická hra Seřaď obrázky za sebe

MÁME SKLADEM
469 Kč

Didaktická hra Najdi dvojice

NEMÁME, ALE DOPLNÍME
949 Kč

Hra pro rozvoj řeči Dokonči obrázek

MÁME SKLADEM
699 Kč

Komunikační a rozvojová hra Vyprávění příběhů

MÁME SKLADEM
369 Kč

Didaktické obrázky - Najdi trojici

MÁME SKLADEM
499 Kč

Didaktická hra Protiklady

MÁME SKLADEM
449 Kč

Výukové karty - Jak se cítím

MÁME SKLADEM
379 Kč

Výukové karty - Dobré způsoby

MÁME SKLADEM
379 Kč

Společenská hra - Dávej bacha

MÁME SKLADEM
469 Kč

První dětská knížka - Láska

MÁME SKLADEM
199 Kč

První dětská knížka - Pomáháme si

MÁME SKLADEM
199 Kč

Hravá logopedie

NEMÁME, ALE DOPLNÍME
199 Kč

Péťa a nočník

MÁME SKLADEM
169 Kč

Společenská hra - Nešťourej se v nose

MÁME SKLADEM
469 Kč

Písmenkový detektiv

MÁME SKLADEM
269 Kč

Rozvoj řeči – zvuky a slabiky

MÁME SKLADEM
199 Kč

Logopedie - Žežicha se neříká

MÁME SKLADEM
209 Kč