Objevte svou hračku

  • Typ
  • Cena
  • Výrobce
  • S čím má hračka pomáhat
  • Věk

Matematika je důležitou součástí učení dětí v prvních letech jejich života, protože jim poskytuje životně důležité dovednosti. Děti se učí řešit problémy, měřit, vážit a rozvíjet jejich vlastní prostorové vnímání, porozumění tvarům. Mnohé výzkumy naznačují, že dovednosti rané matematiky souvisí s pozdějším úspěchem v matematice

Včasné vnímaní základních počtů poskytuje kritické stavební kameny pro budoucí rozvoj matematických dovedností. Je známo, že tvar je jedním z prvních matematických konceptů, se kterými se děti mohou zabývat. Osvojování matematických odvedností navís souvisí se soustředěním, zvědavostí, představivostí, flexibilitou a pracovní pamětí. 

Některé děti mohou mít z učení matematiky obavy. Naše didaktické pomůcky umožní dětem pochopení matematických souvislostí a klíčových operací, a´t už je to sčítání, odčítání, množství nebo t geometické tvary. Zároveň jsou vhodné jako doplňkvý výukový materiál, jak pro domácí výuku, tak pro děti se speciáloními potřebami nebo jako pomůcky pro speciální pedagogiku.

0 Kč
900 Kč

Motorická hra Třídění medvídků podle velikosti

MÁME SKLADEM
729 Kč

Dřevěná didaktická hra Prostorové vnímání

MÁME SKLADEM
689 Kč

Didaktická sada Zatloukání geometrických tvarů

MÁME SKLADEM
649 Kč

Rozvojová hra Nasazování tvarů

MÁME SKLADEM
699 Kč

Matematický autobus - Počítání do 10

MÁME SKLADEM
899 Kč

Rozvojová hra Počítání od 1 do 10

MÁME SKLADEM
599 Kč

Rozvojová hra Počítání jablíček do 10

MÁME SKLADEM
639 Kč