Objevte svou hračku

  • Typ
  • Cena
  • Výrobce
  • S čím má hračka pomáhat
  • Věk
Prostorová orientace - Djeco

Prostorové vnímání je  proces, který začíná již v kojeneckém věku. Malé děti sledují předměty, pak se začínají otáčet za zvuky, začínají brát hračky a různé předměty do rukou a hrají se s nimi. Prostřednictvím pohybu začne tak poznávat prostor kolem sebe.

Prostorové vnímání je dovednost, kdy děti chápou co znamená nalevo, napravo, vepředu, vzadu, nahoře, dole a správné určení směru. Je to také schopnost odhadnout vzdálenost, poznat rozdíly mezi velikostmi věcí, nebo schopnosti stavět podle plánku ze stavebnice, učí se vmínat perspektivu. Důležité je nechat děti prozkoumávat prostor, který je obklopuje. Nechte je lézt, plazit se nebo být na čtyřech.

Děti by toto měly zvládnout ještě před nástupem do první třídy, aby byly schopny pracovat podle pokynů učitele. Pokud se dítě snadno má to vliv na rozlišování pozic písmen ve slovech, správné čtení čísel, ale i na koordinaci pohybů při sportu, vedení ruky při psaní nebo na orientaci v budově školy.

S poznáváním okolí a prostoru také souvisí další poznávací funkce jako zrakové vnímání a vnímání času.

0 Kč
510 Kč

Dřevěný hlavolam Woodix

MÁME SKLADEM
489 Kč

Didaktická hra Topologix

MÁME SKLADEM
499 Kč

Logická hra Cubissimo

NEMÁME, ALE DOPLNÍME
508 Kč

Logická hra Spotissimo

MÁME SKLADEM
489 Kč

Hra tvary

NEMÁME, ALE DOPLNÍME
508 Kč

Dřevěný hlavolam Pollysimo

MÁME SKLADEM
508 Kč

Eduludo - Animo Colorix

MÁME SKLADEM
499 Kč

Stolní hra Coloformix

MÁME SKLADEM
499 Kč

Velká krabičková věž - Příroda a zvířátka

MÁME SKLADEM
417 Kč

Velká skládací pyramida - Dopravní prostředky

MÁME SKLADEM
425 Kč

Velká krabičková věž - Les

NEMÁME, ALE DOPLNÍME
450 Kč

Krabičková věž - kamarádi

MÁME SKLADEM
417 Kč

Stolní hra Malá akce

NEMÁME, ALE DOPLNÍME
508 Kč

Didaktická mozaika Ryba

MÁME SKLADEM
470 Kč

Dřevěné nasazovací kostky Moře

MÁME SKLADEM
385 Kč