Děti potřebují rutinu i řád. A proč? Protože rutina jim dává pocit bezpečí a pomáhá jim orientovat se v situacích i posiluje sebekázeň. Každý den přináší dětem změnu, rostou, mění se, zvládnou nové věci, získávají nové informace. 

Děti, a nejen ony, lépe zvládají situace, které jsou očekávané. Předvídatelný řád a rutina dává dětem cítit se bezpečně a mít kontrolu nad situacemi, nad svým časem. A pak také očekávaný běh věcí, eliminuje situace, které jsou stresově náročné, jak pro děti tak rodiče. Na druhou stranu pravidla, musí mít smysl nesmí být represivní. 

0 Kč
520 Kč

Hra - Kolik je hodin?

UBÝVÁ TO
479 Kč