Objevte svou hračku

Plánovací magnetické tabule pro děti - rutina hrou

Všechny děti potřebují rutinu i řád. A děti s specifickými poruchami jako ADHD/ADD obzvlášť. A proč? Protože rutina jim dává pocit bezpečí, pomáhá jim orientovat se v situacích ia zároveň posiluje sebekázeň. Každý den přináší dětem změnu, rostou, mění se, zvládají nové věci a získávají nové informace.  Děti, a nejen ony, lépe zvládají situace, které jsou očekávané, tím mají pocit kontroly nad situacemi, nad svým časem. Očekávaný běh věcí také eliminuje situace, které jsou stresově náročné, jak pro děti tak rodiče. Na druhou stranu pravidla, musí mít smysl a nesmí být represivní.

Naše magnetické i nemagnetické dětské tabule na zeď nebo na lednici jsou originální a ojedinělou pomůckou, která podporuje vizuální paměť. Tím si děti lépe zapamatují dané činnosti, časové souslednosti a důležité milníky dne. Vše vychází z principů Montessori pedagogiky.  

Jak pomáhá dětem se specifickými potřebami Mamiee plánovací tabule:

  • Mají vlastní přehled o svém dnu, fixuje se časová souslednost a důležité milníky dne
  • Dítě si pomocí piktogramů dokáže představit, co nastane během "jeho" dne,  a to mu přináší jistotu
  • Zavedete pravidla zábavnou formou
  • Děti jsou samostatnější a zodpovědnější, rozvíjí se jejich vizuální paměť
  • Zlepšují vzájemnou rodinnou komunikaci, eliminují stres a emočně náročné situace

Pevná magnetická tabule bez piktogramů

NEMÁME, ALE DOPLNÍME
599 Kč

Ohebná magnetická plánovací tabule Můj týden

MÁME SKLADEM
459 Kč

Ohebná magnetická tabule bez piktogramů

MÁME SKLADEM
459 Kč

Edukační tabule - JDU VEN

MÁME SKLADEM
109 Kč