Objevte svou hračku

Poznáváme svět kolem nás - lidé a emoce - Small Foot Legler

Seznamovat se s okolním světem, to znamená také naučit se vnímat, jakým způsobem se chovají lidé kolem nás a jak to působí na nás samotné. Nejprve poznáváme lidi a stejně tak vlastní nálady a emoce předvším v rámci rodinného kruhu, později i v rámci širšího kolektivu. Tomu, jak zvládat své pocity a jak reagovat na různé situace v rámci běžného dne, se učíme v podstatě neustále a pro děti je nesmírně cenné o těchto prožitcích mluvit a dokázat své pocity pojmenovat. K tomu jsou velmi užitečné naše společenské hry, puzzle nebo výukové karty, které pomohou dětem doma i v rámci dětského kolektivu všechna tato témata zpracovávat.

0 Kč
300 Kč

Puzzle vývojové vrstvené - Babička - Jak jde život

NEMÁME, ALE DOPLNÍME
229 Kč

Puzzle vývojové vrstvené - Dědeček - Jak jde život

MÁME SKLADEM
229 Kč

Puzzle Obličeje - Emoce

NEMÁME, ALE DOPLNÍME
299 Kč

Vrstvené puzzle - Maminka

MÁME SKLADEM
289 Kč