Proč číst dětem a zpívat s nimi? Protože čtení rozvíjí kreativitu a dětskou fantazii a protože svět je větší než jen to, co vidí kolem sebe. Protože hudba kultivuje svět a u dětí podporuje sluchovou paměť.

Čtení a hudba pomáhá s psychickým rozvojem, rozvíjí slovní zásobu a představivost, posiluje sebevědomí, paměť a soustředění dětí. A také uklidňují...

0 Kč
380 Kč

The Jungle Book

TEĎ NEMÁME
239 Kč