Základním prvkem Montessori pedagogiky je připravené prostředí, které dětem poskytuje dostatek podnětů k samostatnému získávání nových znalostí a dovedností. Jeho součástí je i promyšlený systém didaktických Montessori pomůcek, které děti provázejí od jednodušších činností ke složitějším a umožňují jim okamžitou kontrolu správnosti své práce.

Dalším důležitým prvkem Montessori pedagogiky je koncept senzitivních období, během nichž jsou děti mimořádně vnímavé k určitým činnostem a dokážou si je proto rychle a snadno osvojit. Snažte se proto vždy vypozorovat, jaký druh aktivit vaše dítě momentálně vyhledává, a následně mu vytvořte takové připravené prostředí, aby se jim mohlo dle libosti věnovat. Nemusí se přitom jednat o nic složitého – pokud vaše batole například zrovna fascinují sypké materiály, zapojujte ho každý den do přípravy jídla, nachystejte mu do poličky s hračkami několik nádob a větší tác s rýží, čočkou nebo fazolemi a odpoledne společně vyrazte na pískoviště.

Montessori rozlišuje šest nejdůležitějších senzitivních období - od narození do šesti let.

1) 18 měsíců až 4,5 roku - Rutina a řád

 • nastavené domácí rituály např. uspávání, čištění zoubků a denní rutina - pomoci můžou i naše magnetické tabule nebo plánovací magnety
 • ukládáme hračky na stejná místa, kde je později mohou sami nalézt,
 • přizpůsobovat se, pokud to v dané situaci jde, tempu dítěte - např. na procházce nespěchat, ale přizpůsobit se dítěti
2)  2,5 - 6 let - Sociální vývoj

Pro děti jsme vzorem, sledují nás a pozorují, jak se chováme k ostatním, co děláme v dané situaci.  V tomto období děti vnímají, co se děje kolem nich.

 • stolujte společně a dodržujte pravidla vaší domácnosti
 • nekřičte
 • učte je způsoby zdvořilého chování, které považujete za důležité - vodítkem mohou být třeba tyto výukové karty.
 • povídejte si o pocitech - i zde mohou být pomůckou karty nebo třeba duo puzzle, kdy ke každé situaci děti přiřazují reakci v podobě emoce
3) od narození - 5 let - Smyslový vývoj

Děti tříbí své smysly – rády  ochutnávají, očichávají, hladí povrchy, poslouchají a sledují. To jim pomáhá v rozvoji kreativního myšlení do budoucna.

 • vařte jednoduchá jídla a ochutnávejte je společně
 • zkoušejte různé chutě
 • dotýkejte se různých povrchů - i zde můžete využít třeba různé senzorické hračky
 • poslouchejte různé druhy hudby, vnímejte a rozeznávejte zvuky
 • vnímejte vůně kolem sebe, přírody, předmětů
4) Od narození do 6 ledno - Jazyk
Dítě se učí vydávat zvuky, mluvit, naučí se psát a číst. V období mezi 3,5 – 4,5 let děti projevují zájem o psaní. Může se nám to zdát příliš brzo pod vlivem skutečnosti, že je to učí škola. Ale podporujte jejich zájem v daný okamžik, ve škole jim to pak půjde snadněji.
 • prostě si povídejte často a o různých věcech, co děti zajímá nebo zkuste tvořit příběhy podle karet - budete tříbit slovní zásobu, fantazii i paměť
 • čtěte si
 • mluvte jasně, nezdrobňujte a nešišlejte
5) Ode narození do 4,5 let - Pohyb

Montessori do pohybu řadí rozvoj jemné a hrubé motoriky. Je velmi důležité v jakém prostředí se děti pohybují. I pohyb vyžaduje trénink - ať už to je lezení po schodech nebo chůze kolem nábytku.

Pro rozvoj jemné motoriky je důležité mít možnost pracovat s drobnými předměty, dotýkat se různých povrchů, zastrkávat věci do děr, otáčet a ohmatávat různé tvary. Pomlcka, kde mohou zastrkávat kolíčky a později se učit barvy a trénovat pamět je třeba naše oblíbená Mamiee hra Najdi barvu.

6) 1- 3 roky - Zájem o drobné předměty

Děti se v tomto období zaměřují na velmi malé a drobné věci. Je to nejkratší senzitivní období. Samozřejmě, že děti v tomto věku zajímají i velké, petrobarevné věci, ale nejsou středem jejich zájmu.

 • hrajte hry nebo vymyslete aktivity, kde se pracuje s malými drobnými a současně zajímavými předměty.

Každé dítě má i "svá" senzitivní obodobí - holčičky chtějí vařit a péct, u kluků zase převládají hračky s dinousary nebo roboty. Důležité je děti v tomo zájmu podpořit - ne pouze hračkou, ale např společnou aktivitou - něco spolu uvařte, přečte si knížku o dinosaurech enbo vyražte do muzea. prostě děti přirozeně vzdělávejte - je to od vás skvělá podpora cesty, kteou si vybraly.

 

Použitá literatura - Montessori, Maria. Tajuplné dětství

Pro souhlas s použitím analytických, personalizovaných a reklamních cookies pro eshop Mamiee.cz klikněte na tlačítko "Souhlasím"Další informace

SouhlasímNastavení