Skládání puzzle - jeho přínosy pro děti a jaké vybírat puzzle pro děti podle věku

14. 10. 2021

 A co to přináší nám dospělým? Různé typy puzzle jsou oblíbenou hračkou a vypadají jednoduše. Jediné, co se musí udělat, je poskládat dílky dohromady, aby vznikl celek. I přes svou zdánlivou jednoduchost jsou však puzzle fantastickým nástrojem učení, který učí děti i dospělé mnoha dovednostem. 

Já sama jsem nikdy nebyla vášnivou skadatelkou puzzle, ale moje babička skládala často. Vzpomínám si, že když zkusíte skládat s rodinou kolem stolu, postupně vás to vtáhne. Je to společně strávený čas, povídání, relax a všímáte si jen těch malých kousků před sebou. Na nic jiného nemyslíte. Pro děti i dospělé má puzzle mnoho přínosů.

Děti často přemýšlejí spíše v obrazech než ve slovech, takže puzzle jim nabízejí kreativní způsob uzemnění. Kromě toho, že jsou puzzle obecně příjemnou činností, kterou můžete dělat s dětmi všech věkových kategorií, pomáhají také rozvíjet mozek. Proces luštění, kam který dílek patří, podporuje soustředění a kreativitu a zároveň zlepšuje paměť a kritické myšlení. Puzzle jsou tedy skvělým nástrojem pro učení!

S čím tedy pomáhá puzzle:

1. Soustředění

Trvá pozornost vašeho dítěte maximálně minutu? U malých dětí je to skutečně běžné. Odborníci na vývoj dětí říkají, že můžete očekávat, že se vaše dítě bude soustředit přibližně 2-5 minut krát jeho věk. To znamená, že tříleté dítě se může na nějaký úkol soustředit 6 až 15 minut, zatímco čtyřleté dítě 8 až 20 minut.

A víte co, puzzle jsou tak dokonalým nástrojem pro budování koncentrace u dětí. Soustředění zahrnuje schopnost zaměřit se na jednu věc po delší dobu. Práce na puzzle až do jeho dokončení dává dětem možnost pracovat na jednom úkolu bez přerušení. Aby však děti získaly z puzzle plný užitek pro soustředění, měli byste vybrat takové, které je přiměřené jejich věku. Pokud je příliš obtížné děti jsou netrpělivé a vzdávají to. Příliš snadné hlavolamy zase neposkytují dostatečnou výzvu, která by posílila soustředění a trpělivost dítěte.

Pro roční dítě jsou obvykle nejvhodnější knoflíkové puzzle s několika dílky. Pro tříleté dítě však zkuste skládačky s 16 až 20 velkými dílky. Starší děti zvládnou i složitější puzzle.

Například dítěti, kterému jsou teprve 3 roky, můžete poskytnout např. 48 nebo 64dílnou skládačku. To by však pravděpodobně vyžadovalo, abyste dítěti na začátku pomohli, aby nebylo frustrované. Někdy je nevyhnutelné, že děti potřebují naši pomoc, aby dokázaly puzzle vyřešit. Pokud se vám to zdá u vašeho dítěte, tak můžete začít tím, že s nimi puzzle sestavíte nebo jim nabídnete slovní vedení.
Pak, jak si vaše dítě bude budovat své dovednosti, zkuste postupně snižovat své zásahy. A nakonec byste měli být schopni sedět poblíž a jen sledovat, jak se soustředí bez vaší pomoci.

2. Prostorové povědomí

Při skládání puzzle se prostorové vnímání hodně uplatňuje a rozvíjí. Protorové vnímání je v podstatě uvědomování si sebe sama v prostoru a toho, jak se ostatní předměty vztahují k sobě navzájem a k vám. Prostorové povědomí zahrnuje také pochopení toho, jak se mění vztahy mezi objekty, když se jeden nebo více z nich přemístí. A přesně to se děje při skládání puzzle. Děti se učí rozpoznávat, které dílky do sebe zapadnou, a to na základě analýzy jejich tvarů a barev. Musí dílky otáčet, aby našly správné uložení. Pomalu se to učí spíše v hlavě než metodou pokusu a omylu. První puzzle skládejte s dítětem  a snažte se používat prostorový jazyk, například "otoč, vedle, nad, pod, mezi, vedle, mimo, vpravo, vlevo atd." Pro nácvik prostorového vnímání můžete využít i didaktické hračky a hry.


3. Rozpoznávání tvarů

Děti se musí naučit rozlišovat tvary, jako jsou kruhy, trojúhelníky, obdélníky a čtverce. Zpočátku si mohou myslet, že čtverce a obdélníky jsou stejné. Pomalu se učí rozpoznávat vlastnosti, díky kterým jsou tvary jedinečné. Některé jednoduché puzzle (zejména ty s knoflíky) učí geometrické tvary nebo obrysy vozidel, zvířat či lidí. Složitější skládačky vyžadují, aby vaše dítě při skládání dílků do sebe rozpoznávalo tvary. Děti se například učí, že hranové dílky mají rysy rovné čáry a nezapadají do středu skládačky. Je to důležité pro budoucí učení písmen a číslic. Než vaše dítě vůbec dokáže rozpoznat písmeno "A", musí umět rozpoznat tvary obecně. Poříďte skládačku s geometrickými tvary.Když je budete skládat společně, řekněte názvy jednotlivých tvarů a požádejte dítě, aby je zopakovalo.
4. Znalost konkrétního tématu


Už jste někdy viděli puzzle s mapou? Nebo snad puzzle s dinosaury? Puzzle často pokrývají mnoho různých témat, což může vašemu dítěti pomoci při poznávání světa. Tato vzdělávací hračka může dětem pomoci seznámit se téměř s čímkoli - od zeměpisu přes životní prostředí až po části těla. Montessori programy jsou proslulé tím, že používají puzzle k výuce dětí o botanice a zoologii. Krásné dřevěné skládačky odhalují jednotlivé části květiny, stromu, ryby a dalších živočichů ve vrstvách, což z nich činí dokonalou učební pomůcku.

5. Schopnost jemné motoriky

Baculaté dětské ručičky mají problém uchopit malou hračku. Po několikerém bouchnutí o podlahu ji však upustí. Většina batolat neumí zapínat knoflíky, psát nebo nalévat džus, aniž by se polila. Je to proto, že velmi malé děti si stále budují jemnou motoriku. Tato schopnost zahrnuje drobné pohyby, při kterých se používá zápěstí, prsty, ruce, chodidla a prsty na nohou. Trvá nějakou dobu, než si děti vyvinou plynulé jemné pohyby. Zejména svaly potřebují hodně cviku, aby přesně držely a přesouvaly malé předměty. K tomu vlastně dochází, když si dítě hraje s puzzle. Pro malé děti je vhodné puzzle s kolíčky, který nutí batolata používat klešťový úchop. To je klíčová dovednost, kterou později využijí při držení tužky (nebo štětce) v předškolním věku a ve školce. Skládačky také vyžadují, aby malé děti prováděly velmi přesné pohyby, aby do sebe jednotlivé dílky zapadly. Nejlepší je nechat děti uchopovat puzzle samotné, pokud nevyhledá pomoc. Při skládání puzzle proto neveďte ruku svého dítěte.

6. Koordinace ruka-oko

Když váš předškolák pohybuje rukou při psaní, jeho oči sledují pohyb pera po stránce a vysílají do mozku informace o tom, jak s perem manipulovat. Malé děti musí tuto dovednost rozvíjet tím, že budou oči a ruce hodně cvičit ve vzájemné spolupráci. Začíná to už ve chvíli, kdy děti mávají rukama nad hlavou a učí se je vkládat do úst. Malým dětem pomáhají s koordinací ruky a oka zejména hlavolamy a hry. Při skládání puzzle musí děti pečlivě přesouvat dílky na svá místa. Před umístěním dílku si dítě očima prohlédne místo, kam bude dílek patřit. Poté musí rukama přimět dílky, aby se přesunuly přesně na toto místo. 

7. Dovednosti pro řešení problémů

Skládání puzzle má na začátku jeden velký základní problém. Všechny dílky jsou pomíchané a je třeba je uspořádat a sestavit. Vzniká tak příležitost naučit se dovednosti řešit problémy. Dětem můžeme pomoci při skládání puzzle tím, že je naučíme strategie.

Tady je několik jednoduchých tipů, které můžete vyzkoušet:

  • Po vysypání puzzle můžete svému dítěti říct, aby všechny dílky otočilo tak, aby byly obrázkovou stranou obráceny nahoru.
  • Ukažte dítěti, jak rozpoznat okrajové dílky. Poté nejprve složte obrys puzzle.
  • Naučte dítě třídit dílky podle barev nebo předmětů. Pokud je například ve skládačce červená květina, hledejte červené dílky a skládejte je na hromádku.

Tyto strategie třídění učí děti rozdělit velký úkol na menší. To je pro školáky velmi důležitá dovednost řešení problémů. Při skládání dílků puzzle se pak děti musí také rozhodovat. Co když se některý dílek nevejde? Můžete jim navrhnout, aby dílek otočily nebo si ho schovaly na později. Vaše dítě se pomalu naučí, kdy se má snažit dál a kdy má dílek odložit.

8. Komunikace 

Některé děti jsou upovídané. Jiné jsou tišší. Ale všechny děti budou mít prospěch z toho, že slyší nová slova. Odborníci na vývoj jazyka v raném dětství tvrdí, že na děti je třeba mluvit a hodně, zejména v prvních letech jejich života. Když na své dítě mluvíte, vystavujete je novým podnětům a slovům. Počet slov, která vaše děťátko slyší, může přímo souviset s velikostí jeho pozdější slovní zásoby. Po složení puzzle se děti obvykle se zájmem dozvídají o sestaveném obrázku. Povídají si tedy s rodiči a ptají se na věci, které na skládačce vidí, například na různá zvířata a rostliny. To jim pomáhá učit se nová slova a rozvíjet jejich řeč. Jako rodič zde můžete také převzít iniciativu a zahrát si některé jazykové hry, např: Po dokončení skládačky požádejte své dítě, aby ukázalo na předměty různých barev nebo aby určilo různé předměty a pak o nich mluvilo.
Po úplném složení puzzle požádejte dítě, aby určilo množství nebo druh určitého předmětu na obrázku. Můžete se například zeptat: "Kolik vidíš stromů?" nebo "Jaký druh rostlin tam je?". Požádejte dítě, aby popsalo, co dělá. Mohlo by například říci: "Zvedám žlutý kousek a to asi je sluníčko." Postupně časem uslyšíte, že vaše dítě říká stejná slova, která jste použili při hře s puzzle, což zlepšuje jeho slovní zásobu. Dítě možná bude potřebovat nové slovo slyšet několikrát, než ho samo použije. Buďte tedy trpěliví a mluvte dál.

9. Paměť

Puzzle udržuje mysl vašeho dítěte aktivní a pracující. To je prospěšné zejména pro krátkodobou paměť. 

Jak to funguje? Dítě může skládat puzzle, když jí záblesk barvy na dílku připomene barvu, kterou už viděla. Rychle najde druhý dílek a spojí je dohromady. Mnoho podobných zážitků může skutečně zvýšit rychlost spojů v mozku, čímž se stane efektivnějším. Protože děti často skládají stejné puzzle znovu a znovu, mohou si také vzpomenout, které dílky k sobě patří. To je další způsob, jak si posilují paměť.

Pokud chcete rozvíjet paměť svého dítěte, zde jsou dvě aktivity, které můžete realizovat:

  • Nechte dítě několikrát procvičit skládání stejného puzzle. Pokaždé nastavte stopky a sledujte, jak rychle dokáže skládačku složit. Postupně by se jejich rychlost měla zlepšovat.
  • Po dokončení skládačky řekněte dítěti, aby se na obrázek jednu minutu dívalo a poté zavřelo oči nebo se otočilo. Poté mu položte otázky týkající se skládačky, abyste zjistili, kolik si toho pamatuje. Můžete se například zeptat: "Jakou barvu má kočka?".

nádherný svět 100 dílků

10. Sebeúcta

"Mám to!" vykřikne třeba vaše dítě poté, co do puzzle vloží poslední dílek. "Mami, pojď se podívat," říká nadšeně. Na dokončení puzzle je něco velmi uspokojivého. Všechny dílky jsou dokonale seřazeny a ukazují krásný obrázek. To, co bylo dříve nepořádkem a zmatkem, je nyní uspořádané a úhledné. Dokončení projektu přináší pocit úspěchu. Umístění posledního dílku je velká sláva. Dětem puzzle nabízejí vzácnou příležitost splnit svůj úkol samostatně. Malé děti potřebují pomoc téměř se vším, od chození na záchod po čtení knížek a svačinu. Ale ke složení puzzle odpovídajícího jejich věku obvykle nepotřebují žádnou podporu dospělých.A tahle samostatnost zlepšuje pocit vlastní hodnoty.

Pokud si vaše dítě s puzzle dosud nehrálo, může pro něj být zpočátku náročné skládat je samostatně. Povzbuzujte ho a pochvalte po vložení dílku na správné místo.


11. Sociální dovednosti

Dvě děti společně skládají puzzle. Najednou obě sáhnou po stejném dílku. "Hele, to je moje!" řekne jedno a naštvaně kousek vytrhne. Druhé ho také nechce pustit. Aspoň takhle to občas vypadá u nás doma. Může to sice znít jako negativní interakce, ale je to také příležitost k učení. Skládání puzzle s někým jiným vyžaduje spolupráci a komunikaci. Při skládání puzzle mají děti možnost procvičovat své sociální dovednosti. Při vzájemné spolupráci se děti učí důležitým věcem - od řešení neshod až po žádost o pomoc při hledání dílku. Když skládáte puzzle se svým dítětem, můžete modelovat různé situace, které budou rozvíjet sociální dovednosti. Můžete například používat zdvořilostní slova a slušný jazyk, když žádáte o dílek. Vaše dítě si tyto postupy třeba vyzkouší při práci s ostatními.

Výhod puzzle pro rozvoj dětí a dětí se speciálními potřebami je celá řada, od jemné motoriky přes řešení problémů až po sebevědomí. Tato vzdělávací hračka je samozřejmě důležitá pro to, aby se děti naučily kognitivním, fyzickým a emocionálním dovednostem, které jim budou oporou v pozdějším životě, až vyrostou. Za zmínku stojí, že tato zábavná hračka představuje pro rodiče skvělou příležitost k pozitivní interakci s dětmi. S puzzle na podlaze se budete usmívat, smát a vychutnávat si společné plnění úkolu. 

A závěrečná rada, co dělat, aby se vaše dítě z puzzle naučilo co nejvíce a neustále rozvíjelo dovednosti uvedené v tomto článku?

Podle potřeby neustále zvyšujte obtížnost puzzle, které skládáte (tj. vyšší počet dílků, složitější obrázek nebo menší dílky).

Každý, kdo nakupuje dětské puzzle, si pravděpodobně položí otázku "kolik dílků puzzle zvládne šestileté dítě" nebo "pro jaký věk je určeno puzzle s 24 dílky". Výběr správného puzzle pro děti může být pro rodiče těžký oříšek. Nakonec je třeba najít rovnováhu, pokud jde o úroveň obtížnosti puzzle tak, aby nebylo pro dítě ani příliš obtížné, ani příliš snadné. Nejdůležitějším hlediskem při výběru puzzle je počet dílků. V závislosti na věku dítěte lze zvolit puzzle vkládací nebo skládačky. Vkládací puzzle se obvykle dodávají s dřevěnou základnou. Kromě počtu dílků a typu puzzle existují i další faktory, které je třeba při výběru puzzle zohlednit. Patří sem typ obrázku, téma, materiál, velikost dílků a tvar puzzle. Například větší dílky puzzle se lépe drží a lépe se s nimi manipuluje, což je vhodnější pro menší děti.

Nakonec mějte na paměti, že mentální schopnosti se mohou u dětí stejného věku výrazně lišit. Navrhovanou velikost puzzle (nebo věk dítěte) je tedy třeba brát spíše jako obecný odhad než jako přesné číslo.

tabulka puzzle

Články

Pohádky pro děti: Víte jaký mohou mít vliv na výchovu a rozvoj dětí?

Pohádky pro děti: Víte jaký mohou mít vliv na výchovu a rozvoj dětí?

Pohádky jsou neodmyslitelnou součástí našeho dětství. Kdo z nás si nepamatuje, j ...

Děti a sport: jak připravit dítě na jeho sportovní cestu

Děti a sport: jak připravit dítě na jeho sportovní cestu

Sport hraje klíčovou roli v rozvoji dětí, a to nejen z hlediska fyzického zdra ...

Návyky je dobré budovat od mala: Jak vzdělávat děti v oblasti ústní hygieny

Návyky je dobré budovat od mala: Jak vzdělávat děti v oblasti ústní hygieny

Při snaze o vypěstování celoživotních návyků v oblasti zdraví a pohody je nejdůl ...

Podzim je tu: rady pro rodiče, jak podpořit dětské fyzické i duševní zdraví v chladných podzimních dnech

Podzim je tu: rady pro rodiče, jak podpořit dětské fyzické i duševní zdraví v chladných podzimních dnech

Podzim už je tady v celé své kráse. A s ním přichází i změny počasí. Pro každého ...

Jak připravit prvňáčka a celou rodinu na nástup do školy a jak vybrat školní batoh

Jak připravit prvňáčka a celou rodinu na nástup do školy a jak vybrat školní batoh

Příprava celé rodiny na nástup prvňáčka do školy je důležitá, protože se jedná o ...

Co by měl splňovat dětský koutek?

Co by měl splňovat dětský koutek?

Pokud se chystáte vytvořit dětský koutek ve vaší firmě, je zde několik věcí, kte ...

Skládání puzzle - jeho přínosy pro děti a jaké vybírat puzzle pro děti podle věku

Skládání puzzle - jeho přínosy pro děti a jaké vybírat puzzle pro děti podle věku

 A co to přináší nám dospělým? Různé typy puzzle jsou oblíbenou hračkou a vypada ...

Skládání puzzle - malé velké radosti

Skládání puzzle - malé velké radosti

V dnešním světě je těžké udržet si klidnou mysl a dobrou náladu. Tak co třeba vy ...

Mají všechny děti šťastné rodiče a přirozené rodinné prostředí?

Mají všechny děti šťastné rodiče a přirozené rodinné prostředí?

Někdy se stane, že shodou náhod, které možná náhodami nejsou, se seznámíte se za ...

Pro a proti: Montessori přístup a děti se speciálními potřebami

Pro a proti: Montessori přístup a děti se speciálními potřebami

Je Montessori prostředí a Montessori škola vhodná pro děti se speciálními potřeb ...

Nejste na to sami - Tipy pro rodiče dětí se speciálními potřebami

Nejste na to sami - Tipy pro rodiče dětí se speciálními potřebami

Péče o dítě se specifickými potřebami je náročná a připomíná trochu centrifugu. ...

Relaxační aktivity pro děti a celou rodinu

Relaxační aktivity pro děti a celou rodinu

Děti nám zůstaly doma, na chvíli to nevypadá, a ještě k tomu se snažíme omezit p ...

Tipy, jak naučit děti zacházet s penězi. Začněte u kapesného – Kdy, kolik a jak?

Tipy, jak naučit děti zacházet s penězi. Začněte u kapesného – Kdy, kolik a jak?

Lámete si hlavu jako mnozí rodiče s tím, v kolika letech začít dávat dítěti prvn ...

"Slow toys" -  udržitelné eko hračky

"Slow toys" - udržitelné eko hračky

Slow Food a Slow Fashion a nyní Slow Toys? Vyhněte se nekvalitním hračkám a inve ...

Chystáte se na zimní výlet? Máme pro vás 4 tipy, jak se s dětmi zabavit ve vlaku

Chystáte se na zimní výlet? Máme pro vás 4 tipy, jak se s dětmi zabavit ve vlaku

Utíká čas strávený ve vlaku pomalu vám i dětem? K tomu, abyste se na společné ce ...

Proč pořídit deník dětem i sobě?

Proč pořídit deník dětem i sobě?

Také si rádi prohlížíte staré fotografie a probíráte se vzpomínkami? I v dnešní ...

3 hudební nástroje, které si s dětmi snadno vyrobíte doma

3 hudební nástroje, které si s dětmi snadno vyrobíte doma

Hudebních nástrojů není nikdy dost – stejně jako písniček a říkadel. Zpříjemněte ...

Proč si s dětmi začít zpívat, i když si myslíte, že to neumíte

Proč si s dětmi začít zpívat, i když si myslíte, že to neumíte

Zpíváte si doma s dětmi každý den? Společný zpěv i hraní na hudební nástroje při ...

3 tipy, jak si s dětmi užít podzim jako z Ladových obrázků

3 tipy, jak si s dětmi užít podzim jako z Ladových obrázků

Každé roční období má svoje kouzlo a přináší nové zážitky vám i dětem. Inspirujt ...

Senzitivní období u dětí - existují, nebo ne?

Senzitivní období u dětí - existují, nebo ne?

Senzitivní období je období, kdy děti vyhledávají nějaké činnosti a jsou jimi fa ...

Co přibalit dětem na prázdniny u moře, k babičce nebo na tábor?

Co přibalit dětem na prázdniny u moře, k babičce nebo na tábor?

Ať už se s dětmi letos chystáte k moři, nebo je vyšlete na prázdniny k prarod ...

Otevírání studánek  - rituál s dětmi

Otevírání studánek - rituál s dětmi

Konec května býval tradičně spojován se slavností otevírání studánek. Obnovte s  ...

5 tipů, jak vést děti zábavným způsobem k ekologii nejen na Den Země

5 tipů, jak vést děti zábavným způsobem k ekologii nejen na Den Země

Jak nejlépe docílíte toho, aby vaše děti smýšlely ekologicky po celý život? Veďt ...

Postarejte se s dětmi o ptáčky na konci zimy

Postarejte se s dětmi o ptáčky na konci zimy

Většina dětí je fascinována zvířaty a v létě chodí ráda do zoo, na farmy a selsk ...

Vyrobte si s dětmi vlastní svíčky nejenom na Hromnice

Vyrobte si s dětmi vlastní svíčky nejenom na Hromnice

Kdo z nás by neznal pranostiku „Na Hromnice o hodinu více“? Tento tradiční sváte ...

Hry ve sněhu, které budou bavit vás i vaše děti

Hry ve sněhu, které budou bavit vás i vaše děti

Už jste postavili sněhuláka, hráli koulovačku, vytvářeli sněhové andělíčky… a ni ...

Přijde k vám letos Ježíšek?

Přijde k vám letos Ježíšek?

S příchodem adventu se na sociálních sítích stále častěji objevují diskuze o tom ...

Netradiční tipy, jak si s dětmi užít Mikuláše

Netradiční tipy, jak si s dětmi užít Mikuláše

Těší se vaše děti na Mikuláše, nebo mají jeho svátek spojený spíše se strašideln ...

Oslavte s dětmi svátek svatého Martina

Oslavte s dětmi svátek svatého Martina

Pokud vás ze svatomartinských tradic doposud zajímalo jen mladé víno, máme pro v ...

Mámo, táto - pojď si číst!

Mámo, táto - pojď si číst!

Patřím ke generaci Husákových dětí a máma, která mi čte pohádku před spaním, je ...

Připravuje běžná škola děti na život?

Připravuje běžná škola děti na život?

České školství vychází z modelu zavedeného Marií Terezií – před tabulí stojí uči ...

Děti na palubě

Dítě na palubě

Normalizace i okurková sezóna v plném proudu a já ve věku 10 let vyrážím s rodič ...

Mamiee blog

Neztratit nadšení

Poslední den ve školce. Poprvé jsme do ruky dostali příbor, servíroval se řízek ...

5 důvodů, proč podporovat volnou hru u dětí a proč tomu věřím

5 důvodů, proč podporovat volnou hru u dětí a proč tomu věřím

Když jsme byli děti, bylo hraček dost, ale z dnešního pohledu to bylo málo. Není ...

Mamiee blog

Předčasně svobodné děti

„Na začátku života svoboda neexistuje…“, rok a půl stará vzpomínka. Sedím v býva ...

Děti, samostatnost a svoboda

Děti, samostatnost a svoboda

Kdo by viděl ve žlutém cedníku, co se ještě před chvílí povaloval na písku, král ...

Opičárny aneb jak vychovat originál

Opičárny aneb jak vychovat originál

Nápodoba je jedním ze základních principů výchovy. Děti se zkrátka dívají, co dě ...

Státní školka, nebo ta lesní?  Venku je všechno jednodušší.

Státní školka, nebo ta lesní? Venku je všechno jednodušší.

Proč byste pro své dítě měli vybrat lesní školku? Určitě vás napadne, že pobyt n ...

FENG SHUI v pokoji školáka

FENG SHUI v pokoji školáka

Feng shui "říká", že prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme, bydlíme i sníme, ve ...

Léto s dětmi aneb co se může hodit pro prázdninová dobrodružství

Léto s dětmi aneb co se může hodit pro prázdninová dobrodružství

Děti mají před sebou ještě druhou polovinu prázdnin. Podívejte se, co si vzít se ...

Nástup do školy - milník pro děti i rodiče

Nástup do školy - milník pro děti i rodiče

Je to pořádný milník - máme prvňáčka. A právě nástup prvňáčků budí v rodinách em ...

Dětská etiketa u stolu

Dětská etiketa u stolu

Jak zvládnout stolování dětí s grácií a nadhledem.

O rodičích a dětech

O rodičích a dětech

Téma, které obsahuje tolik radostí všedních dní, ale také starostí...V dnešní us ...

Tátové - vaše nálady - dobré i špatné - mají vliv na děti

Tátové - vaše nálady - dobré i špatné - mají vliv na děti

Maminky jsou středem každé rodiny a jejich nálada se dotýká každého, kdo žije po ...

Učte své děti hrou

Učte své děti hrou

Rozhovor o Mamiee pro Hrajemesi.cz.

K čemu jsou pro děti dobré imaginární hry?

K čemu jsou pro děti dobré imaginární hry?

Když se mluví o výhodách hraní založeném na představivosti, tak se většinou mluv ...

Začátek školního roku aneb jak propustit děti

Začátek školního roku aneb jak propustit děti

Určitě to znáte: Zápřah. Měsíce a týdny, kdy se modlíte, ať už je konečně zralé. ...

Proč je důležité, aby děti spaly s kočkou v posteli?

Proč je důležité, aby děti spaly s kočkou v posteli?

Tak odpověď na tuto otázku najdete ve veselé knížce, kterou vytvořili argent ...

Pro souhlas s použitím analytických, personalizovaných a reklamních cookies pro eshop Mamiee.cz klikněte na tlačítko "Souhlasím"Další informace

SouhlasímNastavení