Senzitivní období u dětí - existují nebo ne?

17. 06. 2019

Základním prvkem Montessori pedagogiky je připravené prostředí, které dětem poskytuje dostatek podnětů k samostatnému získávání nových znalostí a dovedností. Jeho součástí je i promyšlený systém didaktických Montessori pomůcek, které děti provázejí od jednodušších činností ke složitějším a umožňují jim okamžitou kontrolu správnosti své práce.

Dalším důležitým prvkem Montessori pedagogiky je koncept senzitivních období, během nichž jsou děti mimořádně vnímavé k určitým činnostem a dokážou si je proto rychle a snadno osvojit.

Co to vlastně je to senzitivní období? Nehledejte zatím něco náročného. Je to prostě období, kdy je dítě něčím fascinováno, chce se něco naučit a prostě k té činnosti "dozraje". A to, co ho zajímá dělá pořád dokola, až se my dospělí divíme, jak ho to může tak dlouho bavit. A dítě to baví, ale netrvá to věčně, pak ho zase začne fascinovat něco jiného.

Co proto my rodiče můžeme udělat? Prostě se snažme vypozorovat, jaký druh aktivit vaše dítě momentálně vyhledává, co ho zrovna baví, a následně mu vytvořte takové připravené prostředí, aby se jim mohlo dle libosti věnovat. Nemusí se přitom jednat o nic složitého – pokud vaše batole například zrovna fascinují sypké materiály, zapojujte ho každý den do přípravy jídla, nachystejte mu do poličky s hračkami několik nádob a větší tác s rýží, čočkou nebo fazolemi a odpoledne společně vyrazte na pískoviště.

Montessori rozlišuje šest nejdůležitějších senzitivních období - od narození do šesti let.

1) 18 měsíců až 3,5 roku - Rutina a řád

Pro děti jsme vzorem, sledují nás a pozorují, jak se chováme k ostatním, co děláme v dané situaci.  V tomto období děti vnímají, co se děje kolem nich.

 • stolujte společně a dodržujte pravidla vaší domácnosti
 • nekřičte
 • učte je způsoby zdvořilého chování, které považujete za důležité - vodítkem mohou být třeba tyto výukové karty.
 • povídejte si o pocitech - i zde mohou být pomůckou karty nebo třeba duo puzzle, kdy ke každé situaci děti přiřazují reakci v podobě emoce
3) od narození - 5 let - Smyslový vývoj

Děti tříbí své smysly – rády  ochutnávají, očichávají, hladí povrchy, poslouchají a sledují. To jim pomáhá v rozvoji kreativního myšlení do budoucna.

 • vařte jednoduchá jídla a ochutnávejte je společně
 • zkoušejte různé chutě
 • dotýkejte se různých povrchů - i zde můžete využít třeba různé senzorické hračky
 • poslouchejte různé druhy hudby, vnímejte a rozeznávejte zvuky
 • vnímejte vůně kolem sebe, přírody, předmětů
4) Od narození do 6 let - Jazyk a společenské chování
Dítě se učí vydávat zvuky, mluvit, naučí se psát a číst. V období mezi 3,5 – 4,5 let děti projevují zájem o písmenka. Může se nám to zdát příliš brzo pod vlivem skutečnosti, že je to učí škola. Ale podporujte jejich zájem v daný okamžik, ve škole jim to pak půjde snadněji. Mezi druhým a třetím rokem si dítě začne hledat první kamarády. Kolem 4 roku se děti moho zajímat o pravidla chování, ukažte jim, jak poděkovat, poprosti, omluvit se.
 • povídejte si často a o různých věcech, co děti zajímá nebo zkuste tvořit příběhy podle karet - budete tříbit slovní zásobu, fantazii i paměť
 • čtěte si
 • mluvte jasně, nešišlejte - veďte dítě ke správné artikulaci
5) Od narození do 4,5 let - Pohyb

Montessori do pohybu řadí rozvoj jemné a hrubé motoriky. Je velmi důležité v jakém prostředí se děti pohybují. I pohyb vyžaduje trénink - ať už to je lezení po schodech nebo chůze kolem nábytku.

Pro rozvoj jemné motoriky je důležité mít možnost pracovat s drobnými předměty, dotýkat se různých povrchů, zastrkávat věci do děr, otáčet a ohmatávat různé tvary. Pomůcka, kde mohou zastrkávat kolíčky a později se učit barvy a trénovat pamět je třeba naše oblíbená Mamiee hra Najdi barvu.

6) 1,5 - 3 roky - Zájem o drobné předměty

Děti se v tomto období zaměřují na velmi malé a drobné věci. Je to nejkratší senzitivní období. Samozřejmě, že děti v tomto věku zajímají i velké, petrobarevné věci, ale nejsou středem jejich zájmu.

 • hrajte hry nebo vymyslete aktivity, kde se pracuje s malými drobnými a současně zajímavými předměty.
 • vývoj koordinace oka a ruky můžete podpořit vhodnými hračkami. Velmi oblíbené je v té době krájení např. ovoce nebo zeleniny, skvělá na koordinaci a pamět je i hra Mamiee Najdi barvu

Každé dítě má i "svá" senzitivní obodobí - holčičky chtějí vařit a péct, u kluků zase převládají hračky s dinousary nebo roboty. Důležité je děti v tomo zájmu podpořit - ne pouze hračkou, ale např společnou aktivitou - něco spolu uvařte, přečte si knížku o dinosaurech nebo vyražte do muzea. prostě děti přirozeně vzdělávejte - je to od vás skvělá podpora cesty, kterou si vybraly.

Musíme si ale uvědomit, že každé dítě má svou rychlost vývoje a my ho jen podporujeme a provázíme na jeho cestě k utváření vlastní osobnosti a objevování světa kolem něj.

 

Použitá literatura - Montessori, Maria. Tajuplné dětství

Články