Děti a sport: jak připravit dítě na jeho sportovní cestu

12. 12. 2023

Sport hraje klíčovou roli v rozvoji dětí, a to nejen z hlediska fyzického zdraví, ale i psychického a sociálního wellbeing. Když vaše dítě vstupuje do světa sportu, otevírá se mu unikátní příležitost nejen pro zlepšení fyzické kondice, ale také pro rozvoj cenných životních dovedností.
Od pochopení výhod sportu pro rozvoj dítěte přes výběr správného sportu až po podporu a motivaci na každém kroku – tato cesta může být pro obě strany, dítě i rodiče, obohacující a plná radosti.

Děti a sport: proč je dobré, aby děti sportovaly?

Sportování je pro děti nesmírně důležité z několika důvodů, které se týkají fyzického, psychického i sociálního rozvoje.

Fyzické zdraví a rozvoj

Sportování je zásadní pro rozvoj fyzické kondice a zdraví dětí. Pravidelný pohyb podporuje správný růst a rozvoj kostí, svalů a kloubů. Děti, které se věnují sportu, také mají nižší riziko vzniku obezity a s ní spojených zdravotních komplikací, jako je diabetes typu 2 nebo kardiovaskulárních nemocí. Kromě toho sport podporuje rozvoj motorických dovedností a koordinace.

Psychické výhody

Sport má také pozitivní vliv na psychickou pohodu dětí. Pomáhá jim rozvíjet sebevědomí a sebepojetí, což je důležité pro celkový psychický rozvoj. Zapojení do sportovních aktivit může také pomoci snižovat úroveň stresu a úzkosti a podporuje duševní odolnost. Sportování může být také efektivním způsobem, jak zvládat hyperaktivitu a zlepšit koncentraci u dětí.

Sociální a emoční vývoj

Dále je sport také skvělým způsobem, jak rozvíjet sociální dovednosti. Děti se učí pracovat v týmu, rozvíjejí empatii a učí se zvládat jak vítězství, tak prohry. Sportovní aktivity často posilují vazby mezi dětmi a jejich vrstevníky, což pomáhá rozvíjet dovednosti v oblasti sociální interakce a komunikace.

Akademický výkon

Existují důkazy naznačující, že děti, které pravidelně sportují, mají lepší akademický výkon. Tento pozitivní vliv je často přičítán zlepšené koncentraci a disciplíně, které sportování může přinést.

Rozvoj zdravých životních návyků

Sportování může dětem pomoci vytvořit si zdravé životní návyky, které jim zůstanou i do dospělosti. Děti, které jsou aktivní, mají větší šanci zůstat aktivní i v dospělosti, což je klíčové pro dlouhodobé zdraví.

Přečtěte si: Proč a jak vést děti k zdravému životnímu stylu?


Zábava a radost

Nakonec je důležité nezapomínat na to, že sport by měl být pro děti zábavný. Poskytuje jim příležitost hrát si, být aktivní a užívat si čas s přáteli. Zábava je zásadní pro udržení dlouhodobého zájmu o sport. Ve světle těchto výhod je tedy zřejmé, že podpora dětského zapojení do sportu je pro jejich celkový rozvoj nesmírně důležitá. Rodiče, školy a komunity by měli pracovat společně, aby zajistili, že děti mají přístup k různým formám sportovních aktivit, které jsou pro ně přístupné a zábavné.

Kdy je dobré, aby děti začaly se sportem? A kdy je naopak pozdě?

Zahájení sportovních aktivit v dětském věku je klíčové pro jejich fyzický, psychický a sociální rozvoj. Otázka, kdy je vhodný čas pro začátek sportování, a kdy je již pozdě je však složitá a závisí na mnoha faktorech.

Ideální věk pro začátek sportování

Raný věk (2–5 let): V tomto období by měl být důraz kladen na hravé aktivity, které podporují základní motorické dovednosti, jako je běh, skákání, házení a chytání. Tyto aktivity jsou základem pro pozdější specializovanější sportovní dovednosti. Zde není úplně ideální vyslat vaše děti na potápěčský kurz, ale kurz plavání je zde určitě na místě.

Školní věk (6–12 let): Toto je ideální doba pro rozvoj specifických sportovních dovedností. Děti v tomto věku jsou často ochotné se učit a experimentovat, což jim umožňuje rozvíjet koordinaci, rychlost a další sportovní schopnosti. Toto období je také vhodné pro začátek organizovaného sportu, jako je fotbal, plavání nebo gymnastika.

Kdy je již pozdě začít se sportem?

Pozdní dospívání a dospělost: I když nikdy není příliš pozdě začít se sportem, začátek ve vyšším věku může přinášet určitá omezení. Například rozvoj určitých motorických dovedností a flexibility může být obtížnější. Navíc děti, které začnou se sportem později, mohou mít nižší úroveň fyzické kondice nebo se mohou cítit méně sebevědomě ve sportovním prostředí.

Důležité faktory při zahájení sportování

  • Individuální zralost: Některé děti jsou fyzicky a emocionálně připravené začít se sportem dříve než jiné. Je důležité hodnotit individuální zralost a zájem dítěte. 
  • Typ sportu: Některé sporty vyžadují raný start pro dosažení vysoce kompetitivní úrovně (např. krasobruslení, gymnastika), zatímco jiné mohou být zahájeny i později (např.: cyklistika).
  • Zdravotní stav: Před začátkem jakéhokoli sportovního programu je důležité zvážit zdravotní stav dítěte a případné zdravotní omezení.
  • Zábava a motivace: Nejdůležitější je, aby děti měly ze sportu radost. Sport by neměl být vnímán jako povinnost, ale jako příležitost pro zábavu, učení a sociální interakci.

Jak se připravit, když vaše dítě začíná se sportem?

Když vaše dítě začíná se sportem, je důležité přistupovat k této nové fázi jeho života s vhodnou přípravou a podporou. Jak se můžete jako rodič připravit na tuto novou zkušenost vašeho dítěte? 

Pochopení zájmů a schopností dítěte

Nejprve je důležité porozumět zájmům a schopnostem vašeho dítěte. Každé dítě je jedinečné a má různé schopnosti a preference. Je důležité vybrat sport, který odpovídá osobním zájmům a fyzickým schopnostem vašeho dítěte. Můžete vyzkoušet všemožné inspirace na pohybové aktivity pro děti, hlavní je najít něco, do čeho bude dítě zapálené.

Zdravotní prohlídka

Před zapojením do jakékoliv sportovní aktivity je klíčové zajistit, aby dítě podstoupilo zdravotní prohlídku. Toto je nezbytné pro identifikaci jakýchkoli potenciálních zdravotních rizik nebo omezení.

Vybavení a oblečení

Zajištění správného vybavení a oblečení je klíčové pro bezpečnost a pohodlí vašeho dítěte. To zahrnuje nákup kvalitního ochranného vybavení, vhodného oblečení a obuvi pro daný sport.

Podpora a motivace

Podpora a pozitivní motivace jsou zásadní pro rozvoj dítěte ve sportu. Je důležité povzbuzovat vaše dítě, ale zároveň respektovat jeho individuální tempo a zájmy.

Nastavení realistických cílů

Je důležité nastavit realistické cíle a očekávání. Sport by měl být zdrojem radosti a učení, nikoli tlaku a stresu.

Zdravý životní styl

Podpora zdravého životního stylu je klíčová. To zahrnuje zdravou stravu, dostatek spánku a dostatek času na odpočinek a regeneraci. Také pravidelný pitný režim je nesmírně důležitý. Pořiďte vašim dětem cestovní láhev na vodu a máte vyhráno.

Zvládání času

Správné zvládání času je nezbytné pro vyvážení sportovních aktivit, školních povinností a volného času.

Komunikace s trenéry a instruktory

Udržování otevřené komunikace s trenéry a instruktory je klíčové pro zajištění, že sportovní zkušenost vašeho dítěte je pozitivní a produktivní.

Učení se pravidlům hry

Porozumění pravidlům a dynamice sportu pomůže rodičům lépe podporovat a chápat pokrok svého dítěte.

Bezpečnost a zranění

Je důležité informovat se o běžných typech zranění spojených se sportem, kterému se dítě věnuje, a o způsobech, jak předcházet těmto zraněním. Při odřeném koleni a roztržených kalhotách vám budou pomocníkem nažehlovací záplaty. Při nataženém svalu zase chladící/nahřívací polštářky.

Podpora emocionálního zdraví

Důležitým aspektem je také podpora emocionálního zdraví dítěte, zvláště v případě prohrávání nebo náročných okamžiků ve sportu. Vzhledem k těmto krokům se rodiče mohou účinně připravit na podporu svého dítěte, které začíná se sportem, a zajistit, že tato zkušenost bude pro obě strany co nejpřínosnější.

Závěr

Sportovní aktivita má pro děti obrovský význam, protože přispívá k jejich fyzickému, psychickému a sociálnímu rozvoji. Sport pomáhá dětem budovat zdravé tělo, posiluje jejich sebevědomí, učí je týmové práci a rozvíjí sociální dovednosti. Je však také důležité, aby rodiče přistupovali k zapojení svých dětí do sportu s vhodnou přípravou a podporou. Připravenost zahrnuje pochopení individuálních schopností a zájmů dítěte, zajištění nezbytného vybavení a oblečení, poskytování motivace a podpory, nastavení realistických cílů, podpora zdravého životního stylu a efektivní zvládání času. Důležité je také informovat se o bezpečnostních opatřeních a udržovat otevřenou komunikaci s trenéry a instruktory. Rodiče by měli povzbuzovat své děti v jejich sportovních aktivitách, ale zároveň respektovat jejich individuální tempo a preference. Sport by měl být zdrojem radosti, učení a osobního růstu, nikoli zdrojem tlaku a stresu. S vhodnou přípravou a podporou mohou rodiče pomoci svým dětem využít všech výhod, které sport nabízí, a položit základy pro zdravý a aktivní životní styl.

Článek jsme pro vás připravili ve spolupráci s: Daniela Vaková, Obsahový specialista na optimalizaci webů z PoctiveSEO: Pomůžeme vám s viditelností webu, marketingem, PPC reklamou

Články

Děti a sport: jak připravit dítě na jeho sportovní cestu

Děti a sport: jak připravit dítě na jeho sportovní cestu

Sport hraje klíčovou roli v rozvoji dětí, a to nejen z hlediska fyzického zdra ...

Návyky je dobré budovat od mala: Jak vzdělávat děti v oblasti ústní hygieny

Návyky je dobré budovat od mala: Jak vzdělávat děti v oblasti ústní hygieny

Při snaze o vypěstování celoživotních návyků v oblasti zdraví a pohody je nejdůl ...

Jak připravit prvňáčka a celou rodinu na nástup do školy a jak vybrat školní batoh

Jak připravit prvňáčka a celou rodinu na nástup do školy a jak vybrat školní batoh

Příprava celé rodiny na nástup prvňáčka do školy je důležitá, protože se jedná o ...

Podzim je tu: rady pro rodiče, jak podpořit dětské fyzické i duševní zdraví v chladných podzimních dnech

Podzim je tu: rady pro rodiče, jak podpořit dětské fyzické i duševní zdraví v chladných podzimních dnech

Podzim už je tady v celé své kráse. A s ním přichází i změny počasí. Pro každého ...

Co by měl splňovat dětský koutek?

Co by měl splňovat dětský koutek?

Pokud se chystáte vytvořit dětský koutek ve vaší firmě, je zde několik věcí, kte ...

Skládání puzzle - jeho přínosy pro děti a jaké vybírat puzzle pro děti podle věku

Skládání puzzle - jeho přínosy pro děti a jaké vybírat puzzle pro děti podle věku

 A co to přináší nám dospělým? Různé typy puzzle jsou oblíbenou hračkou a vypada ...

Skládání puzzle - malé velké radosti

Skládání puzzle - malé velké radosti

V dnešním světě je těžké udržet si klidnou mysl a dobrou náladu. Tak co třeba vy ...

Mají všechny děti šťastné rodiče a přirozené rodinné prostředí?

Mají všechny děti šťastné rodiče a přirozené rodinné prostředí?

Někdy se stane, že shodou náhod, které možná náhodami nejsou, se seznámíte se za ...

Pro a proti: Montessori přístup a děti se speciálními potřebami

Pro a proti: Montessori přístup a děti se speciálními potřebami

Je Montessori prostředí a Montessori škola vhodná pro děti se speciálními potřeb ...

Nejste na to sami - Tipy pro rodiče dětí se speciálními potřebami

Nejste na to sami - Tipy pro rodiče dětí se speciálními potřebami

Péče o dítě se specifickými potřebami je náročná a připomíná trochu centrifugu. ...

Relaxační aktivity pro děti a celou rodinu

Relaxační aktivity pro děti a celou rodinu

Děti nám zůstaly doma, na chvíli to nevypadá, a ještě k tomu se snažíme omezit p ...

Tipy, jak naučit děti zacházet s penězi. Začněte u kapesného – Kdy, kolik a jak?

Tipy, jak naučit děti zacházet s penězi. Začněte u kapesného – Kdy, kolik a jak?

Lámete si hlavu jako mnozí rodiče s tím, v kolika letech začít dávat dítěti prvn ...

"Slow toys" -  udržitelné eko hračky

"Slow toys" - udržitelné eko hračky

Slow Food a Slow Fashion a nyní Slow Toys? Vyhněte se nekvalitním hračkám a inve ...

Chystáte se na zimní výlet? Máme pro vás 4 tipy, jak se s dětmi zabavit ve vlaku

Chystáte se na zimní výlet? Máme pro vás 4 tipy, jak se s dětmi zabavit ve vlaku

Utíká čas strávený ve vlaku pomalu vám i dětem? K tomu, abyste se na společné ce ...

Proč pořídit deník dětem i sobě?

Proč pořídit deník dětem i sobě?

Také si rádi prohlížíte staré fotografie a probíráte se vzpomínkami? I v dnešní ...

3 hudební nástroje, které si s dětmi snadno vyrobíte doma

3 hudební nástroje, které si s dětmi snadno vyrobíte doma

Hudebních nástrojů není nikdy dost – stejně jako písniček a říkadel. Zpříjemněte ...

Proč si s dětmi začít zpívat, i když si myslíte, že to neumíte

Proč si s dětmi začít zpívat, i když si myslíte, že to neumíte

Zpíváte si doma s dětmi každý den? Společný zpěv i hraní na hudební nástroje při ...

3 tipy, jak si s dětmi užít podzim jako z Ladových obrázků

3 tipy, jak si s dětmi užít podzim jako z Ladových obrázků

Každé roční období má svoje kouzlo a přináší nové zážitky vám i dětem. Inspirujt ...

Senzitivní období u dětí - existují, nebo ne?

Senzitivní období u dětí - existují, nebo ne?

Senzitivní období je období, kdy děti vyhledávají nějaké činnosti a jsou jimi fa ...

Co přibalit dětem na prázdniny u moře, k babičce nebo na tábor?

Co přibalit dětem na prázdniny u moře, k babičce nebo na tábor?

Ať už se s dětmi letos chystáte k moři, nebo je vyšlete na prázdniny k prarod ...

Otevírání studánek  - rituál s dětmi

Otevírání studánek - rituál s dětmi

Konec května býval tradičně spojován se slavností otevírání studánek. Obnovte s  ...

5 tipů, jak vést děti zábavným způsobem k ekologii nejen na Den Země

5 tipů, jak vést děti zábavným způsobem k ekologii nejen na Den Země

Jak nejlépe docílíte toho, aby vaše děti smýšlely ekologicky po celý život? Veďt ...

Postarejte se s dětmi o ptáčky na konci zimy

Postarejte se s dětmi o ptáčky na konci zimy

Většina dětí je fascinována zvířaty a v létě chodí ráda do zoo, na farmy a selsk ...

Vyrobte si s dětmi vlastní svíčky nejenom na Hromnice

Vyrobte si s dětmi vlastní svíčky nejenom na Hromnice

Kdo z nás by neznal pranostiku „Na Hromnice o hodinu více“? Tento tradiční sváte ...

Hry ve sněhu, které budou bavit vás i vaše děti

Hry ve sněhu, které budou bavit vás i vaše děti

Už jste postavili sněhuláka, hráli koulovačku, vytvářeli sněhové andělíčky… a ni ...

Přijde k vám letos Ježíšek?

Přijde k vám letos Ježíšek?

S příchodem adventu se na sociálních sítích stále častěji objevují diskuze o tom ...

Netradiční tipy, jak si s dětmi užít Mikuláše

Netradiční tipy, jak si s dětmi užít Mikuláše

Těší se vaše děti na Mikuláše, nebo mají jeho svátek spojený spíše se strašideln ...

Oslavte s dětmi svátek svatého Martina

Oslavte s dětmi svátek svatého Martina

Pokud vás ze svatomartinských tradic doposud zajímalo jen mladé víno, máme pro v ...

Mámo, táto - pojď si číst!

Mámo, táto - pojď si číst!

Patřím ke generaci Husákových dětí a máma, která mi čte pohádku před spaním, je ...

Připravuje běžná škola děti na život?

Připravuje běžná škola děti na život?

České školství vychází z modelu zavedeného Marií Terezií – před tabulí stojí uči ...

Děti na palubě

Dítě na palubě

Normalizace i okurková sezóna v plném proudu a já ve věku 10 let vyrážím s rodič ...

Mamiee blog

Neztratit nadšení

Poslední den ve školce. Poprvé jsme do ruky dostali příbor, servíroval se řízek ...

5 důvodů, proč podporovat volnou hru u dětí a proč tomu věřím

5 důvodů, proč podporovat volnou hru u dětí a proč tomu věřím

Když jsme byli děti, bylo hraček dost, ale z dnešního pohledu to bylo málo. Není ...

Mamiee blog

Předčasně svobodné děti

„Na začátku života svoboda neexistuje…“, rok a půl stará vzpomínka. Sedím v býva ...

Děti, samostatnost a svoboda

Děti, samostatnost a svoboda

Kdo by viděl ve žlutém cedníku, co se ještě před chvílí povaloval na písku, král ...

Opičárny aneb jak vychovat originál

Opičárny aneb jak vychovat originál

Nápodoba je jedním ze základních principů výchovy. Děti se zkrátka dívají, co dě ...

Státní školka, nebo ta lesní?  Venku je všechno jednodušší.

Státní školka, nebo ta lesní? Venku je všechno jednodušší.

Proč byste pro své dítě měli vybrat lesní školku? Určitě vás napadne, že pobyt n ...

FENG SHUI v pokoji školáka

FENG SHUI v pokoji školáka

Feng shui "říká", že prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme, bydlíme i sníme, ve ...

Léto s dětmi aneb co se může hodit pro prázdninová dobrodružství

Léto s dětmi aneb co se může hodit pro prázdninová dobrodružství

Děti mají před sebou ještě druhou polovinu prázdnin. Podívejte se, co si vzít se ...

Nástup do školy - milník pro děti i rodiče

Nástup do školy - milník pro děti i rodiče

Je to pořádný milník - máme prvňáčka. A právě nástup prvňáčků budí v rodinách em ...

Dětská etiketa u stolu

Dětská etiketa u stolu

Jak zvládnout stolování dětí s grácií a nadhledem.

O rodičích a dětech

O rodičích a dětech

Téma, které obsahuje tolik radostí všedních dní, ale také starostí...V dnešní us ...

Tátové - vaše nálady - dobré i špatné - mají vliv na děti

Tátové - vaše nálady - dobré i špatné - mají vliv na děti

Maminky jsou středem každé rodiny a jejich nálada se dotýká každého, kdo žije po ...

Učte své děti hrou

Učte své děti hrou

Rozhovor o Mamiee pro Hrajemesi.cz.

K čemu jsou pro děti dobré imaginární hry?

K čemu jsou pro děti dobré imaginární hry?

Když se mluví o výhodách hraní založeném na představivosti, tak se většinou mluv ...

Začátek školního roku aneb jak propustit děti

Začátek školního roku aneb jak propustit děti

Určitě to znáte: Zápřah. Měsíce a týdny, kdy se modlíte, ať už je konečně zralé. ...

Proč je důležité, aby děti spaly s kočkou v posteli?

Proč je důležité, aby děti spaly s kočkou v posteli?

Tak odpověď na tuto otázku najdete ve veselé knížce, kterou vytvořili argent ...

Pro souhlas s použitím analytických, personalizovaných a reklamních cookies pro eshop Mamiee.cz klikněte na tlačítko "Souhlasím"Další informace

SouhlasímNastavení